Witaj: nieznajomyZałóż kontoZaloguj się

Stowarzyszenie PSPW

Polskie Stowarzyszenie Projektantów Wnętrz (PSPW) zostało powołane do życia przez grupę profesjonalistów: architektów / projektantów wnętrz związanych z kreowaniem naszego codziennego otoczenia: mieszkań, biur, wnętrz użyteczności publicznej, sklepów itd.

Stowarzyszenie jest organizacją niekomercyjną, której celem jest:
- promocja i wspieranie najlepszych polskich twórców wnętrz
- stworzenie warunków do wymiany doświadczeń i podnoszenia kwalifikacji projektantów zrzeszonych w PSPW
- podniesienie wartości użytkowych, estetycznych i jakościowych projektowanych wnętrz
- zwiększenie świadomości społecznej w zakresie roli, jaką odgrywa dobre wnętrze w codziennym życiu

Udział w Stowarzyszeniu jest dobrowolny i bezpłatny.

Więcej o Stowarzyszeniu...

Najbliższe wydarzenia

Diament meblarstwa 2018

Diament meblarstwa 2018

Polska | admin (www.pspw.org.pl)

12. edycję konkursu „Diament Meblarstwa” czas zacząć!

Od 12 czerwca br. przyjmowane są zgłoszenia do kolejnej odsłony prestiżowego konkursu meblarskiego. „Diament Meblarstwa 2018” organizowany jest przez Wydawnictwo meble.pl, wydawcę miesięcznika „BIZNES meble.pl” oraz Meble.pl S.A.

Konkurs „Diament Meblarstwa” ma stabilną pozycję na rynku i cieszy się dużą popularnością wśród branży.

Do 12. edycji konkursu „Diament Meblarstwa” zgłoszenia przyjmowane są w21 kategoriachproduktowych, w ramach których uczestnicy mają możliwość wyboru klasy: standard lub premium, a także w dwóch dodatkowych kategoriach (marketing i komunikacja oraz wizje), bez podziału na klasy. Natomiast w kategorii „młody design” studenci oraz ubiegłoroczni i tegoroczni absolwenci szkół i uczelni wyższych mogą zgłaszać bezpłatnie swoje projekty mebli i elementów wyposażenia wnętrz.

Produkty do konkursu można zgłaszaćdo 16 październikabr.

Wyboru zwycięzców dokona specjalnie powołanejury, w skład którego wchodzą: architekci, projektanci wnętrz, designerzy, blogerzy, przedstawiciele mediów i organizacji, naukowcy i eksperci z branży meblarskiej, przedstawiciele handlu, technolodzy produkcji, przedstawiciele hurtowni oraz firm patentowych i atestowych. Ocenie poddane zostaną wzornictwo, zgodność z aktualnymi trendami, innowacyjność, zaawansowanie technologiczne, funkcjonalność i ergonomia oraz ogólna prezencja produktu.

Oficjalne zakończenie konkursu i uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom, odbędzie się4 grudnia w Warszawie.

Na potrzeby konkursu wydany zostanie specjalny katalog konkursowy, w którym zaprezentowane zostaną wszystkie produkty zgłoszone do konkursu. Ponadto zapowiedzi konkursu, wyniki, jak również relację z gali finałowej, można będzie znaleźć w miesięczniku „BIZNES meble.pl”, na portalu www.biznes.meble.pl oraz na profilach: miesięcznika BIZNES meble.pl https://www.facebook.com/BIZNESmeble/ i Diamentu Meblarstwa https://www.facebook.com/diamentmeblarstwa/.

Zapraszamy wszystkich do udziału w 12. edycji konkursu.

SIĘGNIJ PO DIAMENT!

Przydatne linki:

>>>www.diamentmeblarstwa.pl

>>>https://www.facebook.com/diamentmeblarstwa/

>>>http://www.biznes.meble.pl/aktualnosci,12-edycje-konkursu-diament-meblarstwa-czas-zaczac,16426.html

Targi Warsaw Home 2017 6-8.10.2017

Targi Warsaw Home 2017 6-8.10.2017

Warszawa | admin (www.pspw.org.pl)

To już druga edycja targów Warsaw Home! W tym roku zobaczycie dwa razy więcej wystawców, designu i niezwykłych inspiracji dla waszych domów, mieszkań i nieruchomości komercyjnych.

Więcej informacji:

https://www.facebook.com/events/308179089578896/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22feed_story_type%22%3A%22361%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D

Praca dla projektanta wnętrz

Praca dla projektanta wnętrz

Warszawa | admin (www.pspw.org.pl)

Pracownia A+D Retail Store Design zaprasza do współpracy architekta wnętrz do projektowania biur. Tematy ciekawe i prestiżowe (m.in. nagroda za najlepsze wnętrze publiczne 2016 w Polsce). Pracownia stabilna i znana.

W zakres obowiązków wchodzi opracowywanie koncepcji, prezentacji i projektów wykonawczych wnętrz, rozwijanie wstępnych pomysłów, wizyty nadzoru autorskiego, kontakty z klientami.


Pracownia znajduje się blisko metra Ursynów, przy ul. Puławskiej.
Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i zaangażowania + ubezpieczenie zdrowotne + elastyczny czas pracy.
Potrzebna jest biegła znajomość CAD i Sketchup. Dobra znajomość detali / technologii związanych z wykończeniem wnętrz, umiejętność pracy w zespole, pogoda ducha, znajomość j. ang., świetna organizacja własnego czasu (i ew. organizacja projektów), dokładność, kreatywność.

Dział projektowania biur rozwija się i możesz awansować wraz z rozwojem zespołu. Mamy ambitne plany, które realizujemy z powodzeniem.

Praca od zaraz - CV + portfolio do 5Mb z dopiskiem "BIURA" prosimy wysyłać na adres: praca@aplusd.pl

AEC Design Golf Cup

AEC Design Golf Cup

Józefów | admin (www.pspw.org.pl)

Zapraszamy wszystkich miłośników golfa na kolejny turniej Architektonicznej Ligi Golfa – AEC Design Golf Cup. Turniej odbędzie się w niedzielę, 11.06.2017 w Golf Park Józefów o godz. 13.30. Dla tych, którzy chcieliby spróbować swoich sił w golfie przygotowano akademię golfa z konkursami. Początek akademii o godz. 16. Zapraszamy do kibicowania i wspólnej zabawy!

https://www.facebook.com/events/109626182967008/

ArchiSURF 2017

ArchiSURF 2017

Kuźnica | admin (www.pspw.org.pl)

ArchiSURF 2017 nadchodzi !!!

Rozpoczęły się przygotowania do VI edycji ArchiSURF'u

Lokalizacja: ABCSurf Kuźnica.

Więcej informacji oraz zapisy na stronie:http://archisurf.pl/

Konferencja "ŚWIATŁO"

Konferencja "ŚWIATŁO"

Warszawa | admin (www.pspw.org.pl)

Magazyny wnętrzarskie grupy ZPR Media oraz należący do grupy portal Urzadzamy.pl organizuje konferencję dla projektantów i architektów wnętrz. Tematem przewodnim będzie "ŚWIATŁO". Konferencja odbędzie się 6.06.2017 w pałacu prymasowskim (aktualnie hotel Bellotto) w Warszawie. Udział w konferencji jest bezpłatny. Oprócz wystąpień prelegentów goście będą mogli wziąć udział w ciekawych warsztatach organizowanych przez Philips Lighting oraz firmę ProGrupa. Na sam koniec konferencji wszyscy goście zostaną zaproszeni na obiad. Udział w konferencji oraz rejestracja są całkowicie darmowe.
Po więcej informacji oraz do rejestracji zapraszamy na stronę:
http://www.urzadzamy.pl/konferencja/design-w-palacu-swiatlo,52/

DESIGNERSKA MAJÓWKA - 23 MAJA W LUBLINIE

DESIGNERSKA MAJÓWKA - 23 MAJA W LUBLINIE

Lublin | admin (www.pspw.org.pl)

Ciekawią Was najnowsze trendy w urządzaniu wnętrz, ponieważ zajmujecie się zawodowo ich urządzaniem? Dzięki prezentacjom podczas Studia Dobrych Rozwiązań nie tylko wzbogacicie swoją wiedzę, nawiążecie nowe kontakty z dostawcami ale też będziecie mieli okazję spotkać się z uznanymi i cenionymi projektantami, których zapraszamy na gościnne wykłady.

Zapisy i informacje:

http://www.sdr2017.pl/2016/pl/co-nowego/designerska-majowka-23-maja-studio-dobrych-rozwiazan-wraca-do-lublina,379.html

KONKURS: Dobrą rzecz zaprojektuj

KONKURS: Dobrą rzecz zaprojektuj

Polska | admin (www.pspw.org.pl)

O tym, że design powinien być za­an­ga­żo­wa­ny spo­łecz­nie słyszymy od dawna. Od 2009 roku re­ali­zo­wa­ny jest w Cie­szy­nie projekt łączący wzor­nic­two i ekonomię spo­łecz­ną pod marką Wel­lDo­ne® Dobre Rzeczy. Dzięki temu po­łą­cze­niu pro­jek­to­wa­nie zyskuje do­dat­ko­wą wartość – oprócz ulepszeń pro­duk­to­wych do­star­cza­nych użyt­kow­ni­ko­wi, realnie wpływa na poprawę życia ludzi po­zo­sta­ją­cych dłu­gotrwa­le poza rynkiem pracy.


Zadanie ko­n­ku­r­so­­we: Stwo­­rze­­nie projektu produktu dla marki We­l­lDo­­ne® przy użyciu ma­­te­­ria­­łów do­­stę­p­nych wpro­­du­k­cji We­l­lDo­­ne® – drewno, stal, alu­­mi­­nium, sklejka, mdf, hdf, filc, tkaniny. Najwyżej oceniane będą projekty pro­­du­k­tów po­trzeb­nych wżyciu co­dzien­nym, funk­cjo­nal­nych, ory­­gi­­na­l­nych, prostych te­ch­no­­lo­­gi­cz­nie, po­­sia­­da­­ją­­cych wyraźne cechy użytkowe, oparte na dowcipie, biorące pod uwagę ra­­cjo­­na­l­ne wy­­ko­­rzy­­sta­­nie ma­­te­­ria­­łu. Pro­­je­k­to­­wa­­ne rzeczy powinny mocno na­­wią­­zy­­wać do ist­nie­­ją­­cej linii We­l­lDo­­ne®.

Organizator konkursu:Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”

Nagrody:
Nagroda główna – 10 000 zł + wdro­że­nie do pro­duk­cji zwy­cię­skie­go projektu + pre­zen­ta­cja pro­jek­tan­ta i zwy­cię­skie­go projektu na łamach pisma jednego z patronów me­dial­nych

Termin:31.07.2017

Uczestnictwo:Konkurs skie­ro­wa­ny jest do pro­jek­tan­tów wzor­nic­twa i sztuki użyt­ko­wej oraz wszyst­kich, którzy pa­sjo­nu­ją się pro­jek­to­wa­niem funk­cjo­nal­nych i ory­gi­nal­nych pro­duk­tów – osób młodych, star­szych, stu­den­tów, ar­chi­tek­tów, pro­jek­tan­tów wnętrz oraz wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych współ­cze­snym wzor­nic­twem i za­gad­nie­nia­mi ekonomii spo­łecz­nej.

Strona konkursowa: www.welldone.co/pl/o-konkursie.html

make me! Konkurs 2017

make me! Konkurs 2017

Polska | admin (www.pspw.org.pl)

Konkurs make me! to kluczowy element Łódź Design Festival realizowany od jego drugiej edycji. Obecnie to jeden z najpoważniejszych międzynarodowych konkursów dla projektantów młodego pokolenia. Adresowany jest nie tylko do designerów, ale także adeptów kierunków artystycznych i projektowych. Dedykowany wszystkim, których do procesu projektowego zapala impuls wywołany dostrzeżeniem potrzeby lub problemu.

Prace oceniane są dwuetapowo przez specjalnie dobrane, różnorodne w swoich zainteresowaniach grono jury. W pierwszej kolejności, na podstawie przesłanych formularzy, wybranych zostanie około 20 najlepszych projektów, które zaprezentowane zostaną podczas festiwalu na wystawie pokonkursowej. W drugim etapie wybrany zostanie zwycięzca, który otrzyma nagrodę główną – PARADYŻ AWARD 20,000 PLN, ufundowaną przez Mecenasa Festiwalu - Ceramikę Paradyż, oraz laureaci nagród dodatkowych, m.in. nagrody specjalnej w wysokości 10,000 PLN.

Strona konkursu: www.makeme.lodzdesign.com/

AKADEMIA FUNKCJONALNA KUCHNIA SEZON II; GDAŃSK

AKADEMIA FUNKCJONALNA KUCHNIA SEZON II; GDAŃSK

Gdańsk | admin (www.pspw.org.pl)

Kolejna edycja Akademii funkcjonalna Kuchnia w Łodzi już 6 kwietnia 2017. Zapraszamy!

Sezon drugi: Empatia i sensualność

20.04.2017, Q Hotel Grand Cru Gdańsk, ul Rycerska 11-12

Szczegółowy program:

https://tco.com.pl/akademia-funkcjonalna-kuchnia-sezon-ii-gdansk/

KONKURS: Barlinek - Kreacje z natury – międzynarodowy konkurs dla projektantów

KONKURS: Barlinek - Kreacje z natury – międzynarodowy konkurs dla projektantów

Polska | admin (www.pspw.org.pl)

Kreacje z natury – międzynarodowy konkurs dla projektantów

Oderwij się od podłogi” i weź udział w czwartej edycji konkursu „Kreacje z Natury” organizowanego przez Barlinek Institute of Design. Konkurs skierowany jest do architektów i projektantów oraz wszystkich tych, dla których projektowanie to po prostu czysta przyjemność.

W czwartej edycji redefiniujemy pojęcie deski. Odrywamy się od podłogi i sztampowego myślenia, że deska to tylko podłoga, ściana czy sufit. Nie ograniczamy wyobraźni żadną płaszczyzną. Możemy sobie pozwolić na więcej. Znacznie więcej.

Po sukcesie trzeciej edycji konkursu i dużej ilości zgłoszeń, w tegorocznej również do udziału zapraszamy projektantów z Rosji, Ukrainy i Rumunii.

Formuła konkursu pozostaje bez zmian i składa się z dwóch etapów. W pierwszym, uczestnicy przedstawią ogólny koncept (m.in. moodboard ilustrujący źródło inspiracji dla projektu; pokażą czym kierowali się przy pracy nad wzorem, ale także będę mogli się zaprezentować pod kątem samego projektowania wnętrz).

W drugim etapie, wybrani uczestnicy zostaną zaproszeni na dedykowane warsztaty do naszej fabryki
w Barlinku, gdzie pod okiem ekspertów naszej firmy rozwiną swoje projekty i zdobędą nowe umiejętności. Efektem tych prac, będzie finalny projekt złożony do konkursu.

Konkurs ma na celu wyłonienie najzdolniejszych, pełnych pasji i wyobraźni projektantów młodego pokolenia
– takich, którzy potrafią zrozumieć rynek, oraz będą umieli przełożyć swoją wiedzę na praktykę w biznesie.
W skład jury, oprócz przedstawicieli Barlinka wchodzą autorytety z dziedziny architektury i designu: przewodniczący – Przemo Łukasik (Medusa Group), Agnieszka Stefańska (Infinity-Design), Wojciech Trzcionka (Design Alive), Tomasz Błuszkowski (Forma Studio), a także Szymon Hanczar (Hanczar Studio).

Gala finałowa konkursu oraz wręczanie nagród odbędzie się w październiku, podczas tegorocznej edycjiŁódź Design Festival.

Termin nadsyłania prac upływa 31 maja 2017 roku.

Wszystkie informacje na temat konkursu znajdują się na stroniewww.kreacjeznatury.pl

Rozpoczęcie 6. sezonu Architektonicznej Ligi Golfa

Rozpoczęcie 6. sezonu Architektonicznej Ligi Golfa

Józefow | admin (www.pspw.org.pl)

Architekci grają w golfa – czyli rozpoczęcie 6. sezonu Architektonicznej Ligi Golfa (ALG)

Architektoniczna Liga Golfa (ALG), która skupia architektów i osoby z branży architektoniczno- budowlanej, już po raz szósty rozpoczyna sezon golfowy. Wzorem lat poprzednich ALG zaprasza do gry architektów, którzy rozpoczęli już swoją przygodę z golfem oraz tych, którzy chcą spróbować swoich sił w tym sezonie. Ponownie zaplanowano liczne atrakcje, w tym: golf meetingi, kursy na Zieloną Kartę, turnieje golfowe w okolicach Warszawy oraz turnieje wyjazdowe w inne zakątki Polski.

Więcej informacji i harmonogram wydarzeń znajdziecie wkrótce na stronieoraz FB https://www.facebook.com/ProjektGolf

Zapraszamy!

WorldHotel 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych

WorldHotel 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych

Warszawa | admin (www.pspw.org.pl)

10. JUBILEUSZOWE MIĘDZYNARODOWE TARGI WYPOSAŻENIA OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH

www.worldhotel.pl

5-7 kwietnia 2017

Centrum MT Polska ul. Marsa 56c, Warszawa

WorldHotel to prestiżowe, biznesowe spotkanie dostawców produktów i usług oraz najnowszych rozwiązań przeznaczonych dla obiektów noclegowych z ich odbiorcami.

Wykład w Zachęcie - Ucieleśnione doświadczanie architektury

Wykład w Zachęcie - Ucieleśnione doświadczanie architektury

Warszawa | admin (www.pspw.org.pl)

Ucieleśnione doświadczanie architektury jako źródło znaczeń.
Wykład Magdaleny Borowskiej z cyklu „Sztuka i filozofia”

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
sala multimedialna (wejście od ul. Burschego)
wstęp wolny
Czy architekturę „czytamy” czy odczuwamy? Jaką rolę odgrywają w doświadczaniu przestrzeni architektonicznej zmysły? Czy znaczenia są tu odkrywane czy wytwarzane? Jak architektura może upamiętniać tragiczne wydarzenia z przeszłości? Na czym polega projektowanie „architektury bez ścian”, ukierunkowanej wyłącznie na jakości przestrzenne odczuwalne przez ciało i badanie pozawizualnego potencjału architektury?
Kwestie zasygnalizowane w powyższych pytaniach zostaną podjęte w trakcie wykładu, którego tematem będzie doświadczanie architektury rozważane jako zagadnienie filozoficzne. Akcent w analizach estetycznych, zainspirowanych fenomenologią i dekonstrukcją, położony zostanie na te zjawiska we współczesnej architekturze, które można rozpatrywać w kontekście zmiany roli zmysłów w percepcji obiektów oraz operowania w projektowaniu tymi środkami architektury, które stymulować mają aktywność i zaangażowanie „odbiorców” przestrzeni architektonicznej.
Dr hab. Magdalena Borowska – adiunkt w Zakładzie Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się we współczesnej estetyce ze szczególnym naciskiem na estetykę przestrzeni, również przestrzeni miejskiej, oraz estetyce architektury. Ostatnio opublikowane prace: „Estetyka i poszukiwanie znaczeń w przestrzeniach architektonicznych” (2013), redakcja numeru monograficznego pisma „Sztuka i Filozofia” (nr 46, 2015) poświęconego estetyce architektury.
Sztuka i filozofia to cykl wykładów i seminariów organizowanych we współpracy z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzenie: dr Monika Murawska, dr Mateusz Salwa, dr Piotr Schollenberger
Następne spotkania z cyklu: 26.04, 10.05

Festiwal Wnętrz Kraków 10-11.06.2017

Festiwal Wnętrz Kraków 10-11.06.2017

Kraków | admin (www.pspw.org.pl)

Festiwal Wnętrz to targi, podczas których prezentowane są najnowsze trendy w aranżacji i wyposażeniu wnętrz.

Na odwiedzających czekają oryginalnie zaaranżowane stoiska producentów, praktyczne porady architektów, panele seminaryjne, dyskusje o nowoczesnej aranżacji przestrzeni, warsztaty rodzinne oraz konkursy i ciekawe nagrody.

Strona wydarzenia: http://festiwalwnetrz.com.pl/

Ceny biletów: osoby dorosłe 10 złotych za dwa dni targów, dzieci do lat 14 wstęp bezpłatny

Spotkanie branżowe - Siniat & Promat

Spotkanie branżowe - Siniat & Promat

Warszawa | admin (www.pspw.org.pl)

Zapraszamy na śniadanie branżowe dla architektów oraz architektów wnętrz, które odbędzie się 06.04.2017

STOKOWSKI GALLERY

ul.Klimczaka 13, Warszawa.

TEMAT SPOTKANIA: Płyty cementowe i ochrona przeciwpożarowa w budownictwie.

Program wydarzenia: http://archevent.pl/wp-content/uploads/2017/03/program-Wawa.pdf

Zapisy:http://archevent.pl/portfolio/siniatpromat-warszawie-06-04-2017

KONKURS: Ikea - Studenckie Metody

KONKURS: Ikea - Studenckie Metody

Polska | admin (www.pspw.org.pl)

Konkurs dla wielbicieli designu. Odkrywamy talenty!

Zabawa to poważna sprawa, a dzieci to nie mini-dorośli! Pokój dziecięcy to wyjątkowa przestrzeń, która łączy w sobie tak wiele funkcji, jak kreatywność, zabawa, czy rozwój. Zaprojektuj wyjątkowy pokój, w którym mieszka dwoje dzieci (4, 7 lat) o powierzchni 378x315cm, który będzie spełnieniem ich marzeń, a zarazem będzie dla nich w stu procentach bezpieczny.

Zgłoszenia do 10.05.2017 r.
Partnerem Konkursu jest Fundacja Rozwoju Talentów.

Strona konkursowa: https://www.studenckiemetody.pl/

Konferemcja - Design, nowe trendy w architekturze wnętrz

Konferemcja - Design, nowe trendy w architekturze wnętrz

Katowice | admin (www.pspw.org.pl)

30 marca 2017
Hotel Monopol
Dworcowa 5, Katowice

PROGRAM KONFERENCJI:

10:00 Rejestracja Gości, poranna kawa
Spotline: Nowości 2017. Prawidłowe opracowanie projektu oświetleniowego, na co zwrócić uwage
Technistone: Piękno Natury w Twoim domu
Pfleiderer: Prezentacja nowej kolekcji płyt laminowanych, laminatów HPL i blatów 2017-2020
Kontakt Simon: Każdy Detail ma znaczenie – kreowanie funkcjonalności osprzętu elektroinstalacyjnego
poprzez mocny detal przełamujący rutynę pomieszczenia
Legrand: Wybrane produkty dla Architekta
AVE: Nowy wymiar osprzętu elektrycznego i automatyki domowej
Bel-Pol: Porta – oryginalne drzwi – nowości 2017
Duravit: Kolejna odsłona
Vectorworks: Najbardziej wszechstronne oprogramowanie na rynku Design
Jawor-Parkiet: RetroCollection – unikalnie postarzane, ręcznie heblowane podłogi. Nowość od Jawor-Parkiet
Sigma Coatings: Nowoczesne farby Sigma Coatings w Architekturze
12:25 Przerwa kawowa, poczęstunek, indywidualne konsultacje z ekspertami
Swoje produkty zaprezentują również:
E-notatka: „Zakładaj, przypinaj, dekoruj” – czyli zastosowanie dekoracyjnych tablic nie-korkowych w aranżacji wnętrz
KARE Design: Niemiecka marka, światowe inspiracje i jedyny taki salon w Polsce
Rozdanie materiałów:
Astromal: Panele ścienne Astrini Design – wielozadaniowe narzędzie wypełniania przestrzeni

13:15-14:15 Warsztaty z coachem; Ewa Nieć, Leance
Są takie momenty w życiu architekta, że ma naprawdę dość. Co wtedy? Jak sobie poradzić? Jak powiedzieć o swojej frustracji, a jednocześnie zadbać o dobrą relację z klientem? A jak się zachować, gdy klient po siódmej poprawce jest wciąż niezadowolony? Zapraszamy na trening na temat konstruktywnej komunikacji w biznesie opartej na idei Porozumienia bez Przemocy Marshalla Rosenberga

Wśród uczestników rozlosujemy nagrody:
– puf Rollo firmy Noti
– dekoracyjna tablica nie-korkowa of firmy E-notatka
– dla pierwszych Gości – Księgi Trendów 2016
– 3 książki Marka Hryniewickiego “Wizjonerzy i biznesmeni”

Zgłoszenie udziału
12 429 55 20 wew. 14, 607 860 660
potwierdzenia@virtus.com.pl
REJESTRACJA ONLINE
UDZIAŁ BEZPŁATNY

Konferencja - NOWOCZESNY SZPITAL

Konferencja - NOWOCZESNY SZPITAL

Warszawa | admin (www.pspw.org.pl)

29.03 Warszawa

11.04 Wrocław

26.04 Łódź

27.04 Katowice

30.05 Gdańsk

informacje:http://beta.virtus.com.pl/

Program konferencji:
10:00 Powitanie gości, rozpoczęcie konferencji
Higiena i dekoracja – nowoczesne rozwiązania dla pomieszczeń szpitalnych – Tikkurila
Armatura DELABIE – nowoczesne rozwiązania do Zakładów Opieki Zdrowotnej – Delabie
Wykładziny kauczukowe Nora dla obiektów Służby Zdrowia – Bonita
Firma Dräger jako partner w projektach związanych z budową/modernizacją i wyposażaniem szpitali – Dräger
Oras Medipro – kompletne rozwiązania dla obiektów służby zdrowia – Oras
SYSTEXX = Wnętrza bez ograniczeń – Vitrulan
Producent Stacji Cyfrowych DICO (negatoskop cyfrowy), negatoskopów oraz lamp bakteriobójczych – Ultraviol
Grzejniki podtynkowe – najbardziej higieniczny system grzewczy – 3Thermo
Rozwiązania dla szpitali oparte na materiałach o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych – Europejski Instytut Miedzi
12:05 Przerwa kawowa, indywidualne konsultacje z ekspertami
12:40Rozwiązania infrastrukturalne w obiektach Służby Zdrowia. Dostosowanie obiektów
do potrzeb różnych grup pacjentów – Stanisław Niedzielski (technolog medyczny)
13:40Prawo Zamówień Publicznych w Służbie Zdrowia:
1) opis przedmiotu zamówienia – ograniczenia prawne i najczęstsze błędy
2) kryteria oceny ofert – nowe możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej – Krzysztof Brogowski
(Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych)
14:40 Zakończenie konferencji

Zgłoszenie udziału
12 429 55 20 wew. 14, 607 860 660
potwierdzenia@virtus.com.pl
UDZIAŁ BEZPŁATNY

KONKURS: Wizja wypoczynku 10 - Dom Kreatywnych

KONKURS: Wizja wypoczynku 10 - Dom Kreatywnych

Polska | admin (www.pspw.org.pl)

Fundacja Piotra Klera ogłasza Konkurs „Wizja wypoczynku 10” na najlepszy projekt mebla do salonu wraz z pokazaniem go w komputerowej aranżacji pod hasłem: DOM KREATYWNYCH, oraz realizację prototypów meblowych podczas warsztatów we współpracy z producentami.

Konkurs ma na celu promocję nowych, mobilnych koncepcji meblarskich pozwalających użytkownikowi na indywidualne kształtowanie przestrzeni salonu.Został on włączony w cykl inicjatyw Śląskiego Czerwca Projektowego 2017.Skierowany jest do: architektów, projektantów, pracowni architektonicznych i projektowych, także do studentów architektury i projektowania. Może być także realizowany w ramach procesu edukacyjnego na uczelniach.

Konkurs ma przebieg dwuetapowy: na pierwszy etap składa się opracowanie koncepcji produktu oraz jego wizualizacja w wirtualnym wnętrzu, drugi etap to współpraca z producentami mebli nad zadanym przez organizatora projektem i realizacja prototypów podczas stacjonarnych warsztatów w Dobrotece.

Termin nadsyłania prac projektowych upływa 15 kwietnia, a warsztaty zaplanowano na 31 sierpnia - 7 września 2017.

Laureaci pierwszego etapu konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez WSC Graphisoft Center:
I nagroda – ArchiCAD SE2017 i rower STRIDA
II nagroda oprogramowanie Artlantis Studio
III nagroda oprogramowanie Artlantis Render
oraz pięć wyróżnień, dalmierze Leica

Laureaci drugiego etapu konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez KLER S.A.:
Nagroda główna – 9000PLN dla zespołu oraz trzy wyróżnienia po 2000PLN dla zespołu.
Zamierzeniem Organizatora jest wdrożenie powstałych w Konkursie projektów do kolekcji młodej marki:DO_Mi ich komercjalizację, a ich autorzy mogą liczyć na tantiemy od sukcesów sprzedażowych tych produktów.

Strona konkursowa: http://projektanci.kler.eu/wizja-wypoczynku-10-dom-kreatywnych/

galerie

Projekty łazienek.apartament KrakówOSS pracownia projektowaPrzytulny dom w Rzeszowie z drewnem w roli głównejAntonio - wyjątkowe miejsce dla dzieci2MotiviMachina design

Strona główna | Kontakt

© Copyright 2008 PSPW.ORG.PL

Portal www.pspw.org.pl nie odpowiada za komentarze oraz treści umieszczane przez użytkowników w serwisie oraz forum dyskusyjnym. Wypowiedzi obrażające osoby trzecie, nieetyczne bądź niezgodne z prawem będą w możliwie najkrótszym czasie usuwane.