Witaj: nieznajomyZałóż kontoZaloguj się

Stowarzyszenie PSPW

Polskie Stowarzyszenie Projektantów Wnętrz (PSPW) zostało powołane do życia przez grupę profesjonalistów: architektów / projektantów wnętrz związanych z kreowaniem naszego codziennego otoczenia: mieszkań, biur, wnętrz użyteczności publicznej, sklepów itd.

Stowarzyszenie jest organizacją niekomercyjną, której celem jest:
- promocja i wspieranie najlepszych polskich twórców wnętrz
- stworzenie warunków do wymiany doświadczeń i podnoszenia kwalifikacji projektantów zrzeszonych w PSPW
- podniesienie wartości użytkowych, estetycznych i jakościowych projektowanych wnętrz
- zwiększenie świadomości społecznej w zakresie roli, jaką odgrywa dobre wnętrze w codziennym życiu

Udział w Stowarzyszeniu jest dobrowolny i bezpłatny.

Więcej o Stowarzyszeniu...

DESIGNERSKA MAJÓWKA - 23 MAJA W LUBLINIE

DESIGNERSKA MAJÓWKA - 23 MAJA W LUBLINIE

Lublin | admin (www.pspw.org.pl)

Ciekawią Was najnowsze trendy w urządzaniu wnętrz, ponieważ zajmujecie się zawodowo ich urządzaniem? Dzięki prezentacjom podczas Studia Dobrych Rozwiązań nie tylko wzbogacicie swoją wiedzę, nawiążecie nowe kontakty z dostawcami ale też będziecie mieli okazję spotkać się z uznanymi i cenionymi projektantami, których zapraszamy na gościnne wykłady.

Zapisy i informacje:

http://www.sdr2017.pl/2016/pl/co-nowego/designerska-majowka-23-maja-studio-dobrych-rozwiazan-wraca-do-lublina,379.html

KONKURS: Dobrą rzecz zaprojektuj

KONKURS: Dobrą rzecz zaprojektuj

Polska | admin (www.pspw.org.pl)

O tym, że design powinien być za­an­ga­żo­wa­ny spo­łecz­nie słyszymy od dawna. Od 2009 roku re­ali­zo­wa­ny jest w Cie­szy­nie projekt łączący wzor­nic­two i ekonomię spo­łecz­ną pod marką Wel­lDo­ne® Dobre Rzeczy. Dzięki temu po­łą­cze­niu pro­jek­to­wa­nie zyskuje do­dat­ko­wą wartość – oprócz ulepszeń pro­duk­to­wych do­star­cza­nych użyt­kow­ni­ko­wi, realnie wpływa na poprawę życia ludzi po­zo­sta­ją­cych dłu­gotrwa­le poza rynkiem pracy.


Zadanie ko­n­ku­r­so­­we: Stwo­­rze­­nie projektu produktu dla marki We­l­lDo­­ne® przy użyciu ma­­te­­ria­­łów do­­stę­p­nych wpro­­du­k­cji We­l­lDo­­ne® – drewno, stal, alu­­mi­­nium, sklejka, mdf, hdf, filc, tkaniny. Najwyżej oceniane będą projekty pro­­du­k­tów po­trzeb­nych wżyciu co­dzien­nym, funk­cjo­nal­nych, ory­­gi­­na­l­nych, prostych te­ch­no­­lo­­gi­cz­nie, po­­sia­­da­­ją­­cych wyraźne cechy użytkowe, oparte na dowcipie, biorące pod uwagę ra­­cjo­­na­l­ne wy­­ko­­rzy­­sta­­nie ma­­te­­ria­­łu. Pro­­je­k­to­­wa­­ne rzeczy powinny mocno na­­wią­­zy­­wać do ist­nie­­ją­­cej linii We­l­lDo­­ne®.

Organizator konkursu:Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”

Nagrody:
Nagroda główna – 10 000 zł + wdro­że­nie do pro­duk­cji zwy­cię­skie­go projektu + pre­zen­ta­cja pro­jek­tan­ta i zwy­cię­skie­go projektu na łamach pisma jednego z patronów me­dial­nych

Termin:31.07.2017

Uczestnictwo:Konkurs skie­ro­wa­ny jest do pro­jek­tan­tów wzor­nic­twa i sztuki użyt­ko­wej oraz wszyst­kich, którzy pa­sjo­nu­ją się pro­jek­to­wa­niem funk­cjo­nal­nych i ory­gi­nal­nych pro­duk­tów – osób młodych, star­szych, stu­den­tów, ar­chi­tek­tów, pro­jek­tan­tów wnętrz oraz wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych współ­cze­snym wzor­nic­twem i za­gad­nie­nia­mi ekonomii spo­łecz­nej.

Strona konkursowa: www.welldone.co/pl/o-konkursie.html

make me! Konkurs 2017

make me! Konkurs 2017

Polska | admin (www.pspw.org.pl)

Konkurs make me! to kluczowy element Łódź Design Festival realizowany od jego drugiej edycji. Obecnie to jeden z najpoważniejszych międzynarodowych konkursów dla projektantów młodego pokolenia. Adresowany jest nie tylko do designerów, ale także adeptów kierunków artystycznych i projektowych. Dedykowany wszystkim, których do procesu projektowego zapala impuls wywołany dostrzeżeniem potrzeby lub problemu.

Prace oceniane są dwuetapowo przez specjalnie dobrane, różnorodne w swoich zainteresowaniach grono jury. W pierwszej kolejności, na podstawie przesłanych formularzy, wybranych zostanie około 20 najlepszych projektów, które zaprezentowane zostaną podczas festiwalu na wystawie pokonkursowej. W drugim etapie wybrany zostanie zwycięzca, który otrzyma nagrodę główną – PARADYŻ AWARD 20,000 PLN, ufundowaną przez Mecenasa Festiwalu - Ceramikę Paradyż, oraz laureaci nagród dodatkowych, m.in. nagrody specjalnej w wysokości 10,000 PLN.

Strona konkursu: www.makeme.lodzdesign.com/

AKADEMIA FUNKCJONALNA KUCHNIA SEZON II; GDAŃSK

AKADEMIA FUNKCJONALNA KUCHNIA SEZON II; GDAŃSK

Gdańsk | admin (www.pspw.org.pl)

Kolejna edycja Akademii funkcjonalna Kuchnia w Łodzi już 6 kwietnia 2017. Zapraszamy!

Sezon drugi: Empatia i sensualność

20.04.2017, Q Hotel Grand Cru Gdańsk, ul Rycerska 11-12

Szczegółowy program:

https://tco.com.pl/akademia-funkcjonalna-kuchnia-sezon-ii-gdansk/

KONKURS: Barlinek - Kreacje z natury – międzynarodowy konkurs dla projektantów

KONKURS: Barlinek - Kreacje z natury – międzynarodowy konkurs dla projektantów

Polska | admin (www.pspw.org.pl)

Kreacje z natury – międzynarodowy konkurs dla projektantów

Oderwij się od podłogi” i weź udział w czwartej edycji konkursu „Kreacje z Natury” organizowanego przez Barlinek Institute of Design. Konkurs skierowany jest do architektów i projektantów oraz wszystkich tych, dla których projektowanie to po prostu czysta przyjemność.

W czwartej edycji redefiniujemy pojęcie deski. Odrywamy się od podłogi i sztampowego myślenia, że deska to tylko podłoga, ściana czy sufit. Nie ograniczamy wyobraźni żadną płaszczyzną. Możemy sobie pozwolić na więcej. Znacznie więcej.

Po sukcesie trzeciej edycji konkursu i dużej ilości zgłoszeń, w tegorocznej również do udziału zapraszamy projektantów z Rosji, Ukrainy i Rumunii.

Formuła konkursu pozostaje bez zmian i składa się z dwóch etapów. W pierwszym, uczestnicy przedstawią ogólny koncept (m.in. moodboard ilustrujący źródło inspiracji dla projektu; pokażą czym kierowali się przy pracy nad wzorem, ale także będę mogli się zaprezentować pod kątem samego projektowania wnętrz).

W drugim etapie, wybrani uczestnicy zostaną zaproszeni na dedykowane warsztaty do naszej fabryki
w Barlinku, gdzie pod okiem ekspertów naszej firmy rozwiną swoje projekty i zdobędą nowe umiejętności. Efektem tych prac, będzie finalny projekt złożony do konkursu.

Konkurs ma na celu wyłonienie najzdolniejszych, pełnych pasji i wyobraźni projektantów młodego pokolenia
– takich, którzy potrafią zrozumieć rynek, oraz będą umieli przełożyć swoją wiedzę na praktykę w biznesie.
W skład jury, oprócz przedstawicieli Barlinka wchodzą autorytety z dziedziny architektury i designu: przewodniczący – Przemo Łukasik (Medusa Group), Agnieszka Stefańska (Infinity-Design), Wojciech Trzcionka (Design Alive), Tomasz Błuszkowski (Forma Studio), a także Szymon Hanczar (Hanczar Studio).

Gala finałowa konkursu oraz wręczanie nagród odbędzie się w październiku, podczas tegorocznej edycjiŁódź Design Festival.

Termin nadsyłania prac upływa 31 maja 2017 roku.

Wszystkie informacje na temat konkursu znajdują się na stroniewww.kreacjeznatury.pl

Rozpoczęcie 6. sezonu Architektonicznej Ligi Golfa

Rozpoczęcie 6. sezonu Architektonicznej Ligi Golfa

Józefow | admin (www.pspw.org.pl)

Architekci grają w golfa – czyli rozpoczęcie 6. sezonu Architektonicznej Ligi Golfa (ALG)

Architektoniczna Liga Golfa (ALG), która skupia architektów i osoby z branży architektoniczno- budowlanej, już po raz szósty rozpoczyna sezon golfowy. Wzorem lat poprzednich ALG zaprasza do gry architektów, którzy rozpoczęli już swoją przygodę z golfem oraz tych, którzy chcą spróbować swoich sił w tym sezonie. Ponownie zaplanowano liczne atrakcje, w tym: golf meetingi, kursy na Zieloną Kartę, turnieje golfowe w okolicach Warszawy oraz turnieje wyjazdowe w inne zakątki Polski.

Więcej informacji i harmonogram wydarzeń znajdziecie wkrótce na stronieoraz FB https://www.facebook.com/ProjektGolf

Zapraszamy!

WorldHotel 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych

WorldHotel 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych

Warszawa | admin (www.pspw.org.pl)

10. JUBILEUSZOWE MIĘDZYNARODOWE TARGI WYPOSAŻENIA OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH

www.worldhotel.pl

5-7 kwietnia 2017

Centrum MT Polska ul. Marsa 56c, Warszawa

WorldHotel to prestiżowe, biznesowe spotkanie dostawców produktów i usług oraz najnowszych rozwiązań przeznaczonych dla obiektów noclegowych z ich odbiorcami.

Wykład w Zachęcie - Ucieleśnione doświadczanie architektury

Wykład w Zachęcie - Ucieleśnione doświadczanie architektury

Warszawa | admin (www.pspw.org.pl)

Ucieleśnione doświadczanie architektury jako źródło znaczeń.
Wykład Magdaleny Borowskiej z cyklu „Sztuka i filozofia”

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
sala multimedialna (wejście od ul. Burschego)
wstęp wolny
Czy architekturę „czytamy” czy odczuwamy? Jaką rolę odgrywają w doświadczaniu przestrzeni architektonicznej zmysły? Czy znaczenia są tu odkrywane czy wytwarzane? Jak architektura może upamiętniać tragiczne wydarzenia z przeszłości? Na czym polega projektowanie „architektury bez ścian”, ukierunkowanej wyłącznie na jakości przestrzenne odczuwalne przez ciało i badanie pozawizualnego potencjału architektury?
Kwestie zasygnalizowane w powyższych pytaniach zostaną podjęte w trakcie wykładu, którego tematem będzie doświadczanie architektury rozważane jako zagadnienie filozoficzne. Akcent w analizach estetycznych, zainspirowanych fenomenologią i dekonstrukcją, położony zostanie na te zjawiska we współczesnej architekturze, które można rozpatrywać w kontekście zmiany roli zmysłów w percepcji obiektów oraz operowania w projektowaniu tymi środkami architektury, które stymulować mają aktywność i zaangażowanie „odbiorców” przestrzeni architektonicznej.
Dr hab. Magdalena Borowska – adiunkt w Zakładzie Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się we współczesnej estetyce ze szczególnym naciskiem na estetykę przestrzeni, również przestrzeni miejskiej, oraz estetyce architektury. Ostatnio opublikowane prace: „Estetyka i poszukiwanie znaczeń w przestrzeniach architektonicznych” (2013), redakcja numeru monograficznego pisma „Sztuka i Filozofia” (nr 46, 2015) poświęconego estetyce architektury.
Sztuka i filozofia to cykl wykładów i seminariów organizowanych we współpracy z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzenie: dr Monika Murawska, dr Mateusz Salwa, dr Piotr Schollenberger
Następne spotkania z cyklu: 26.04, 10.05

Festiwal Wnętrz Kraków 10-11.06.2017

Festiwal Wnętrz Kraków 10-11.06.2017

Kraków | admin (www.pspw.org.pl)

Festiwal Wnętrz to targi, podczas których prezentowane są najnowsze trendy w aranżacji i wyposażeniu wnętrz.

Na odwiedzających czekają oryginalnie zaaranżowane stoiska producentów, praktyczne porady architektów, panele seminaryjne, dyskusje o nowoczesnej aranżacji przestrzeni, warsztaty rodzinne oraz konkursy i ciekawe nagrody.

Strona wydarzenia: http://festiwalwnetrz.com.pl/

Ceny biletów: osoby dorosłe 10 złotych za dwa dni targów, dzieci do lat 14 wstęp bezpłatny

Spotkanie branżowe - Siniat & Promat

Spotkanie branżowe - Siniat & Promat

Warszawa | admin (www.pspw.org.pl)

Zapraszamy na śniadanie branżowe dla architektów oraz architektów wnętrz, które odbędzie się 06.04.2017

STOKOWSKI GALLERY

ul.Klimczaka 13, Warszawa.

TEMAT SPOTKANIA: Płyty cementowe i ochrona przeciwpożarowa w budownictwie.

Program wydarzenia: http://archevent.pl/wp-content/uploads/2017/03/program-Wawa.pdf

Zapisy:http://archevent.pl/portfolio/siniatpromat-warszawie-06-04-2017

KONKURS: Ikea - Studenckie Metody

KONKURS: Ikea - Studenckie Metody

Polska | admin (www.pspw.org.pl)

Konkurs dla wielbicieli designu. Odkrywamy talenty!

Zabawa to poważna sprawa, a dzieci to nie mini-dorośli! Pokój dziecięcy to wyjątkowa przestrzeń, która łączy w sobie tak wiele funkcji, jak kreatywność, zabawa, czy rozwój. Zaprojektuj wyjątkowy pokój, w którym mieszka dwoje dzieci (4, 7 lat) o powierzchni 378x315cm, który będzie spełnieniem ich marzeń, a zarazem będzie dla nich w stu procentach bezpieczny.

Zgłoszenia do 10.05.2017 r.
Partnerem Konkursu jest Fundacja Rozwoju Talentów.

Strona konkursowa: https://www.studenckiemetody.pl/

Konferemcja - Design, nowe trendy w architekturze wnętrz

Konferemcja - Design, nowe trendy w architekturze wnętrz

Katowice | admin (www.pspw.org.pl)

30 marca 2017
Hotel Monopol
Dworcowa 5, Katowice

PROGRAM KONFERENCJI:

10:00 Rejestracja Gości, poranna kawa
Spotline: Nowości 2017. Prawidłowe opracowanie projektu oświetleniowego, na co zwrócić uwage
Technistone: Piękno Natury w Twoim domu
Pfleiderer: Prezentacja nowej kolekcji płyt laminowanych, laminatów HPL i blatów 2017-2020
Kontakt Simon: Każdy Detail ma znaczenie – kreowanie funkcjonalności osprzętu elektroinstalacyjnego
poprzez mocny detal przełamujący rutynę pomieszczenia
Legrand: Wybrane produkty dla Architekta
AVE: Nowy wymiar osprzętu elektrycznego i automatyki domowej
Bel-Pol: Porta – oryginalne drzwi – nowości 2017
Duravit: Kolejna odsłona
Vectorworks: Najbardziej wszechstronne oprogramowanie na rynku Design
Jawor-Parkiet: RetroCollection – unikalnie postarzane, ręcznie heblowane podłogi. Nowość od Jawor-Parkiet
Sigma Coatings: Nowoczesne farby Sigma Coatings w Architekturze
12:25 Przerwa kawowa, poczęstunek, indywidualne konsultacje z ekspertami
Swoje produkty zaprezentują również:
E-notatka: „Zakładaj, przypinaj, dekoruj” – czyli zastosowanie dekoracyjnych tablic nie-korkowych w aranżacji wnętrz
KARE Design: Niemiecka marka, światowe inspiracje i jedyny taki salon w Polsce
Rozdanie materiałów:
Astromal: Panele ścienne Astrini Design – wielozadaniowe narzędzie wypełniania przestrzeni

13:15-14:15 Warsztaty z coachem; Ewa Nieć, Leance
Są takie momenty w życiu architekta, że ma naprawdę dość. Co wtedy? Jak sobie poradzić? Jak powiedzieć o swojej frustracji, a jednocześnie zadbać o dobrą relację z klientem? A jak się zachować, gdy klient po siódmej poprawce jest wciąż niezadowolony? Zapraszamy na trening na temat konstruktywnej komunikacji w biznesie opartej na idei Porozumienia bez Przemocy Marshalla Rosenberga

Wśród uczestników rozlosujemy nagrody:
– puf Rollo firmy Noti
– dekoracyjna tablica nie-korkowa of firmy E-notatka
– dla pierwszych Gości – Księgi Trendów 2016
– 3 książki Marka Hryniewickiego “Wizjonerzy i biznesmeni”

Zgłoszenie udziału
12 429 55 20 wew. 14, 607 860 660
potwierdzenia@virtus.com.pl
REJESTRACJA ONLINE
UDZIAŁ BEZPŁATNY

Konferencja - NOWOCZESNY SZPITAL

Konferencja - NOWOCZESNY SZPITAL

Warszawa | admin (www.pspw.org.pl)

29.03 Warszawa

11.04 Wrocław

26.04 Łódź

27.04 Katowice

30.05 Gdańsk

informacje:http://beta.virtus.com.pl/

Program konferencji:
10:00 Powitanie gości, rozpoczęcie konferencji
Higiena i dekoracja – nowoczesne rozwiązania dla pomieszczeń szpitalnych – Tikkurila
Armatura DELABIE – nowoczesne rozwiązania do Zakładów Opieki Zdrowotnej – Delabie
Wykładziny kauczukowe Nora dla obiektów Służby Zdrowia – Bonita
Firma Dräger jako partner w projektach związanych z budową/modernizacją i wyposażaniem szpitali – Dräger
Oras Medipro – kompletne rozwiązania dla obiektów służby zdrowia – Oras
SYSTEXX = Wnętrza bez ograniczeń – Vitrulan
Producent Stacji Cyfrowych DICO (negatoskop cyfrowy), negatoskopów oraz lamp bakteriobójczych – Ultraviol
Grzejniki podtynkowe – najbardziej higieniczny system grzewczy – 3Thermo
Rozwiązania dla szpitali oparte na materiałach o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych – Europejski Instytut Miedzi
12:05 Przerwa kawowa, indywidualne konsultacje z ekspertami
12:40Rozwiązania infrastrukturalne w obiektach Służby Zdrowia. Dostosowanie obiektów
do potrzeb różnych grup pacjentów – Stanisław Niedzielski (technolog medyczny)
13:40Prawo Zamówień Publicznych w Służbie Zdrowia:
1) opis przedmiotu zamówienia – ograniczenia prawne i najczęstsze błędy
2) kryteria oceny ofert – nowe możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej – Krzysztof Brogowski
(Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych)
14:40 Zakończenie konferencji

Zgłoszenie udziału
12 429 55 20 wew. 14, 607 860 660
potwierdzenia@virtus.com.pl
UDZIAŁ BEZPŁATNY

KONKURS: Wizja wypoczynku 10 - Dom Kreatywnych

KONKURS: Wizja wypoczynku 10 - Dom Kreatywnych

Polska | admin (www.pspw.org.pl)

Fundacja Piotra Klera ogłasza Konkurs „Wizja wypoczynku 10” na najlepszy projekt mebla do salonu wraz z pokazaniem go w komputerowej aranżacji pod hasłem: DOM KREATYWNYCH, oraz realizację prototypów meblowych podczas warsztatów we współpracy z producentami.

Konkurs ma na celu promocję nowych, mobilnych koncepcji meblarskich pozwalających użytkownikowi na indywidualne kształtowanie przestrzeni salonu.Został on włączony w cykl inicjatyw Śląskiego Czerwca Projektowego 2017.Skierowany jest do: architektów, projektantów, pracowni architektonicznych i projektowych, także do studentów architektury i projektowania. Może być także realizowany w ramach procesu edukacyjnego na uczelniach.

Konkurs ma przebieg dwuetapowy: na pierwszy etap składa się opracowanie koncepcji produktu oraz jego wizualizacja w wirtualnym wnętrzu, drugi etap to współpraca z producentami mebli nad zadanym przez organizatora projektem i realizacja prototypów podczas stacjonarnych warsztatów w Dobrotece.

Termin nadsyłania prac projektowych upływa 15 kwietnia, a warsztaty zaplanowano na 31 sierpnia - 7 września 2017.

Laureaci pierwszego etapu konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez WSC Graphisoft Center:
I nagroda – ArchiCAD SE2017 i rower STRIDA
II nagroda oprogramowanie Artlantis Studio
III nagroda oprogramowanie Artlantis Render
oraz pięć wyróżnień, dalmierze Leica

Laureaci drugiego etapu konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez KLER S.A.:
Nagroda główna – 9000PLN dla zespołu oraz trzy wyróżnienia po 2000PLN dla zespołu.
Zamierzeniem Organizatora jest wdrożenie powstałych w Konkursie projektów do kolekcji młodej marki:DO_Mi ich komercjalizację, a ich autorzy mogą liczyć na tantiemy od sukcesów sprzedażowych tych produktów.

Strona konkursowa: http://projektanci.kler.eu/wizja-wypoczynku-10-dom-kreatywnych/

KONKURS: Inspired by nature

KONKURS: Inspired by nature

Polska | admin (www.pspw.org.pl)

Konkurs dla osób i podmiotów zajmujących się profesjonalnie aranżacją i projektowaniem wnętrz. W ramach konkursu „Stegu – Inspired by nature” jury konkursowe wyłoni 3 aranżacje wnętrz inspirowane naturą i wykorzystujące w projekcie produkt Stegu.
Nagrody:

I stopnia – 5000 PLN
II stopnia – 2 500 PLN
III stopnia – 2 500 PLN.


Termin
Zgłoszenia konkursowe można nadsyłać od 1 marca do 31 maja 2017 r.
Zgłoszenia: http://konkurs.stegu.com/

KONKURS: Wnętrze & Dizajn 2017

KONKURS: Wnętrze & Dizajn 2017

Wrocław | admin (www.pspw.org.pl)

Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich ma przyjemność ogłosić kolejną edycję konkursu pn. "Wnętrze & Dizajn" organizowanego we współpracy z wrocławskim Okręgiem Związku Polskich Artystów Plastyków.
Konkurs rozstrzygany będzie w październiku br. w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA'17 pod tegorocznym hasłem przewodnim "MIASTO WZIELENI".

__________________________
Zgłoszenia do 28 kwietnia dogodz. 15.00.
Nagrodzone i wyróżnione realizacje zostaną opublikowane w katalogu DoFA '17 oraz zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia:

http://wroclaw.sarp.org.pl/pl/news/konkursy/dofa-17-konkurs-wnetrze-dizajn

KONKURS: Wzory Europy 2017 - Meblujemy miasto

KONKURS: Wzory Europy 2017 - Meblujemy miasto

Lublin | admin (www.pspw.org.pl)

Lublin obchodzi w tym roku Wielki Jubileusz 700-lecia nadania praw miejskich. Jest to zatem rok wyjątkowy i taka też będzie tegoroczna edycja projektu Patterns of Europe | Wzory Europy, która odbędzie się pod hasłem Meblujemy miasto! Z tej okazji ogłoszono konkurs na element małej architektury inspirowany tradycyjnym wzornictwem regionu. Organizatorzy pragną zwrócić uwagę zarówno uczestników projektu, jak i mieszkańców miasta, na coraz bardziej docenianą rolę przestrzeni publicznej jako niezwykle istotnego składnika krajobrazu miasta.

Przedmiot: Przedmiotem konkursu jest element małej architektury inspirowany tradycyjnym wzornictwem regionu województwa lubelskiego. Do konkursu można zgłaszać prace z zakresu sztuki użytkowej oraz rzemiosła artystycznego.

Organizator: Warsztaty Kultury w Lublinie

Nagrody: Nagroda główna – 4000 zł brutto

Uczestnictwo: Uczestnikiem konkursu mogą być: projektanci, studenci i absolwenci szkół wyższych o profilu plastycznym lub projektowym, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

Termin: 31.07.2017

Strona konkursowa:http://www.warsztatykultury.pl/patterns-of-europe-wzory-europy-2017-meblujemy-miasto/

Spotkanie z Excellent Luxor i Concraft

Spotkanie z Excellent Luxor i Concraft

Kraków | admin (www.pspw.org.pl)

Wieczorową porą zapraszamy na spotkanie z designem.
Przedstawiciele firm zaprezentuja nam swoje produkty.
Luxor Szkło w dekoracji wnętrz - mozaiki i nie tylko. Prezentuje Bogusława Musioł.
Concraft - producent okładzin ścienych z betonu zaprezentuje Chybiorz Paweł.
Podczas spotkania oczekują na Państwa upominki od firmy LUXOR oraz smaczny poczęstunek.

__________________________

Termin: 6 kwietnia 2017 godzina 18:00
Miejsce: Salon Wyposażenia Wnętrz EXCELLENT, Kraków, ul. Zakopiańska 56.

Zapisy: http://salon.excellent.com.pl/spa-naszewarsztaty-1.html

Wydarzenie na facebook'u: https://www.facebook.com/events/267807890334630/

KONKURS: Stare koryto Warty z projektem nowej toalety publicznej - Poznań 2017

KONKURS: Stare koryto Warty z projektem nowej toalety publicznej - Poznań 2017

Cała polska | admin (www.pspw.org.pl)

Trwa 19. edycja prestiżowego konkursu naprojekt koncepcyjny budynku z funkcją toalety miejskiej, organizowanego przez markę KOŁO. Partnerem konkursu jest Miasto Poznań. Miasto jest zainteresowane budową toalety wg zwycięskiego projektu konkursowego, któremu w czerwcu 2017 r. zostanie przyznana nagroda główna. Uczestnicy konkursu będą ubiegać się onagrody ołącznej wartości 40 000 zł.


Tegoroczna lokalizacja konkursowa znajduje się wpółnocnej części Starego Koryta Warty obok boiska sportowego przy ul. Estkowskiego w Poznaniu. Zadaniem uczestników jest przygotowanie projektu budynku toalety z funkcjami dodatkowymi. Budynek ma być niezwiązany trwale zgruntem, a funkcje dodatkowe mają zachęcić mieszkańców doaktywnego korzystania zboiska.


Teren starego koryta rzeki Warty, czyli tzw. „Zakole Chwaliszewskie”,położony jest w centralnej części Poznania, pomiędzy Starym Rynkiem a Ostrowem Tumskim, w obrębie ulic: Estkowskiego, Wenecjańskiej, Chwaliszewo, Czartorii, Ewangelickiej, Mostowej i Szyperskiej oraz rzeki Warty. Obszar ten od południa, zachodu i północnego-zachodu otacza dzielnicę Chwaliszewo, będącą do 1969 roku wyspą. W południowej części od niedawna funkcjonuje park miejski natomiast północna część obszaru pokryta jest częściowo utwardzoną nawierzchnią wykonaną napotrzeby parkingów buforowych. Przy ulicy Estkowskiego znajduje się boisko szkolne otoczone zielenią.
Dzielnica Chwaliszewo oraz teren starego koryta Warty charakteryzują się dużym potencjałem nastworzenie wtym rejonie reprezentacyjnej dzielnicy miasta. Chwaliszewo znajduje się naturystyczno-historycznej trasie Traktu Królewsko-Cesarskiego, dlatego dla miasta ważne jest dokonanie kompleksowej rewitalizacji zarówno tej dzielnicy, jak iotaczającego ją starego koryta Warty.–mówi Anna Rybarczyk – Robak, Biuro Koordynacji Projektów iRewitalizacji Miasta Poznania.
Konkurs KOŁO odkilkunastu lat zwraca uwagę naproblem deficytu toalet publicznych w polskich miastach. Jest to rozpoznawalna i ciesząca się dużym uznaniem społeczna inicjatywa firmy Geberit. Co roku organizatorzy otrzymują blisko 300 prac konkursowych.
To, co wyróżnia konkurs KOŁO, to dążenie do realizacji zwycięskiego projektu toalety, wpisującego się w architekturę miasta oraz pełniącego funkcje dodatkowe, przyczyniające się do podniesienia jakości życia mieszkańców. Przykładem wybudowanych obiektów jest m.in. Pawilon Plażowy w Warszawie, toaleta w Kazimierzu Dolnym oraz toaleta przy Rondzie Mogilskim w Krakowie. W trakcie realizacji są jeszcze dwie toalety: w Katowicach oraz w Płocku.–mówi Justyna Zborowska, PR & Advertising Manager Geberit Sp.z o.o.

Termin nadsyłania projektów upływa 08.05.2017r., a wyniki zostaną ogłoszone 22.06.2017 r.
Konkurs ma charakter otwarty. Udział w nim mogą brać pełnoletnie osoby fizyczne. Uczestnicy konkursu będą ubiegać się onagrody ołącznej wartości 40 000 zł.


Prace konkursowe oceni jury, wskład którego wchodzą:

Ewa Kuryłowicz– Wydział Architektury PW, APA Kuryłowicz & Associates,

Robert Konieczny- architekt, szef biura KWK Promes oraz niezależny ekspert Fundacji Miesa van der Rohe,

Piotr Libicki- Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki Miasta Poznania,

Magdalena Łyszczak- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu,

Maciej Dźwig- Dyrektor Usług Komunalnych w Poznaniu,

Anna Rybarczyk– Robak - Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Urzędu Miasta Poznania,

Przemysław Powalacz- Prezes Zarządu Geberit Sp. zo.o.


Ponadto w dniach 05-15 czerwca 2017 r. na wybrane prace głosować będą internauci.Praca, która zdobędzie najwięcej głosów otrzyma dodatkowe wyróżnienie i nagrodę pieniężną.
Szczegóły konkursu oraz regulamin znajdują się nastronie:www.konkurskolo.pl


AKCJA SPOŁECZNA NIE OLEWAMY MIASTA
Deficyt toalet publicznych to duży problem dla mieszkańców polskich miast. Wramach akcji Nie olewamy miasta, której patronem jest marka KOŁO, organizatorzy zapytali mieszkańców 8 największych miast w Polsce, czego im w ich miastach brakuje. Na podstawie zebranych zgłoszeń powstała Mapa miejskich potrzeb. Wśród 5 głównych potrzeb, uczestnicy wskazali m.in. potrzebę wybudowania nowych toalet publicznych.
Szczegóły akcji dostępne są nastronienieolewamymiasta.pl oraz naFacebook.com/nieolewamymiasta

KONKURS: Opracowanie koncepcji kolorystycznej wnętrz lubelskiego szpitala

KONKURS: Opracowanie koncepcji kolorystycznej wnętrz lubelskiego szpitala

Cała polska | admin (www.pspw.org.pl)

Przedmiot:Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji kolorystycznej wnętrz wraz ze specyfikacją materiałową budynku SPSK Nr 1 przy ul. Radziwiłłowskiej w Lublinie. Projekt powinien składać się z trzech części: opisowej, graficznej i materiałowej.

Organizator:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie SP ZOZ

Nagrody:
– nagroda główna – 8000 zł
– 2 x wyróżnienie – 1000 zł

Uczestnictwo:Konkurs adresowany jest do studentów i absolwentów kierunków architektury, architektury wnętrz, kierunków artystycznych np. sztuka użytkowa, architektów wnętrz i dekoratorów posiadających stosowne przygotowanie i wykształcenie.

Termin:21.04.2017 , godz. 15:00

Strona konkursu wraz z regulaminem:

http://www.spsk1.lublin.pl/index.php/2013-06-18-08-25-29/785-konkurs-ofert-na-opracowanie-koncepcji-kolorystycznej-wnetrz-wraz-ze-specyfikacja-materialowa-budynku-spsk-nr-1-przy-ul-radziwillowskiej-w-lublinie

galerie

Kolekcja leżaków Spazio od InsideLabCaterinaapartament KrakówWnętrza InsideLabMotiviMieszkanie Warszawa WolaOSS pracownia projektowa1

Strona główna | Kontakt

© Copyright 2008 PSPW.ORG.PL

Portal www.pspw.org.pl nie odpowiada za komentarze oraz treści umieszczane przez użytkowników w serwisie oraz forum dyskusyjnym. Wypowiedzi obrażające osoby trzecie, nieetyczne bądź niezgodne z prawem będą w możliwie najkrótszym czasie usuwane.